4 – BỐN
6 – BẢY
SAU
9 CHÍN
10 MƯỜI
ĐUNG ROI
XIN CHAO – KONICHIHA
TOI TEN LA LAN
BẠN TÊN GÌ –
ANATA NO NAMAE HA NANDESUKA
CAU MAU 3

CÂU MẪU 3
BUNKEI
ANH LÀ NGƯỜI VIET NAM PHẢI KHÔNG
NGƯỜI – HITO
KHÔNG – IIE
KHÔNG PHẢI – CHIGAIMASU
HA- LA
TRUNG QUOC
CHYUGOKU
NHẬT BẢN – NIHON
VÂNG – HAI
TÔI LÀ NGƯỜI NHẬT BẢN
WATASHI HA NIHONJIN DESU
ANH LÀ NGƯỜI TRUNG QUOC PHẢI KHONG
DESUKA
KHÔNG – IIE
GIOI
SUGOI
ANH – OTOKO
EM –
ONANOKO
NGƯỜI KIA – ANOHITO
NHÂT – NIHON
NHẬT BẢN
KHÔNG
NGUOI KIA LÀ NGUOI ……
NHAN VIEN CONG TY
KAISYAIN
MỸ
ANH LÀ NGUOI TRUNG QUOC HAY NGUOI NHAT BAN
NGU NGON – OYASUMI NASAI