toi la nhan vien cong ty
gia dinh toi co bon nguoi
gia đình tôi có bốn người
vợ, con trai và con gái
sở thích của tôi là học tiếng trung quốc và tiếng việt nam
sở thích = 趣味
học = 勉強
tôi
cũng
thích
chạy bộ
tôi
mới
học
tiếng việt
xin nhờ giúp đỡ
Cám òn! Chúc ngủ ngon.
Không có chi
Chúc ngủ ngon