bạn
bạn = 友達
hẹn gặp lại
Càm òn! Hẹn gảp lại. Chùc ugù ugon. (wave)
không có chi
chúc ngủ ngon nhé