anh có khỏe không?
お元気ですか?
vâng, tôi khỏe
はい、元気です
bây giờ , ở Việt Nam bao nhiêu độ?
ba mươi độ
bây giờ ở nhật bản bao nhiêu độ?
mười chín độ