lâu quá không gặp お久しぶりです。
công việc có bận không? 仕事忙しいですか。
công việc 仕事
bận 忙しい
vâng, công việc rất bận
rất とても
vâng, công việc cũng bận
bây giờ ở việt nam bao nhiêu độ?