lâu quá không gặp
công việc có bận không?
công việc 仕事
bận 忙しい
vâng, công việc rất bận
rất とても
vâng, công việc cũng bận
bây giờ ở việt nam bao nhiêu độ?
nóng
暑い
lạnh
寒い